VOF Bos brandbeveiligingen 

Wij bieden u een compleet assortiment van  brandbeveiligingsproducten  (voorzien van een fluoriserende sticker met nummer en  geldigheids datum, welke verwijst naar rapport.),  waaronder rookmelder’s, brandmelders, brandwerende  doorvoeren, brandscheidingen, brand veilige deuren, brandwerend glas,  complete alarmsystemen, koolmonoxide melders, e.v.a. Kortom een compleet aanbod.  Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of  vraag een vrijblijvende offerte aan!We zijn mede actief op het gebied van bouwkundig preventieve maatregelen, waaronder:– compartimenteren– brandwerende afdichtings – Nofisol    systemen voor doorvoeren– brandscheidingen op het vereiste niveau brengen met brandkleppen,brandwerende deuren, glas en wanden.

Brandscheidingen

Het belang van brandscheidingen en brandcompartimenteringen wordt in veel gevallen onderschat. Vaak zijn de sparingen en doorvoeringen in randcompartimenteringswanden niet of verkeerd afgedicht wat bij calamiteiten desastreuze gevolgen kan hebben. Vaak zijn ook constructies niet brandwerend omkleed omdat bestemmingen van ruimtes in de loop van de tijd zijn gewijzigd en men niet heeft stil gestaan bij de hieraan verbonden eisen.

Brandwerende afdichtingenOm te voorkomen dat een brand zich van de ene naar de andere ruimte uitbreidt en giftige gassen en rook zich verspreiden, is de aanwezigheid van rook- en brandscheidingen in een gebouw van het grootste belang.Door middel van compartimentering is een brand beter te beheersen, krijgen mensen die zich in het gebouw bevinden betere mogelijkheden om de situatie te ontvluchten en hebben vlammen gedurende een bepaalde tijd geen kans om over te slaan naar andere delen van het gebouw. Het is zaak om uw brandscheidingen goed te laten aanbrengen en te controleren om daarna waar nodig adequate maatregelen te nemen. Openingen in deze scheidingen kunnen er namelijk voor zorgen dat rook en gassen zich alsnog verspreiden naar bijvoorbeeld vluchtwegen.\In wanden en vloeren, welke worden  aangemerkt als brandscheiding,  komen vaak installatietechnische doorvoeringen voor. Uiteraard is het tijdens (maar ook na) de uitvoering van een bouw noodzakelijk om in wanden en vloeren sparingen te  maken voor het doorvoeren van leidingen, kabels, kabelgoten en kanalen. Hierdoor wordt, bij sparingen groter dan 25 mm,  de brandscheiding en rookscheiding teniet gedaan. Om wel aan deze eis te blijven voldoen dient de sparing brandwerend te  worden gedicht. De brandwerendheid van de gedichte sparing dient gelijk te zijn aan de brandwerendheid van de wand zelf. Het op een juiste manier aanbrengen van brandwerende afdichtingen t.b.v.  sparingen en doorvoeringen is bepalend om vroegtijdige branddoorslag te  voorkomen. De manier waarop sparingen of doorvoeringen moeten worden afgedicht is  afhankelijk van:
Vereiste brandwerendheid wand
Afmeting sparing of doorvoering
Dikte brandwerende wand
Vuurbelastingszijde
Functie afdichting
Type doorvoering

Brandschotten tbv het dichtzetten van sparingen
Algemeen
Flamro BS-D is speciaal ontwikkeld voor het dichtzetten van sparingen in brandwerende constructies.

Samenstelling – functionering
Basis van de Flamro BS-D plaat is steenwol,  tweezijdig voorzien van Flamrol BMA coating.  De werking van deze coatingis gebaseerd op  endotherme chemische en fysische reacties. Daarbij  worden bij verhitting gassen  ontwikkeld die een vlamdovende werking hebben.

Flamro BMA / BMS
Brandwerende coating

Algemeen
Flamro BMA en Flamro BMS zijn speciaal ontwikkeld voor het dichtzetten van sparingen in brandwerende constructies.Door toepassing van Nofisol BMA en/of Nofisol BMS wordt een brandwerendheid behaald  van 30 tot 90 minuten (afhankelijk van de constructie). 

Samenstelling – functionering
Flamrol BMA en BMS bestaan uit een dispersiemiddel, niet giftige pigmenten, brandvertragende en energie absorberende vulstoffen, anorganische en organische vezels, alsmede uit vlamdovende zgn. radicaalbinders. De werking van Flamro BMA  en BMS is gebaseerd op endotherme chemische en fysische reacties. Daarnaast worden bij verhitting gassen ontwikkeld die een vlamdovende werking hebben.

Flamro BSB / BSS
Brandwerende blokken – schuim

Algemeen
Flamro BSS stenen en BSS 2 componenten schuim zijn speciaal ontwikkeld voor het dichtzetten van sparingen door brandwerende wanden. Deze ontwikkeling is tot stand gekomen door de toenemende vraag naar flexibele branddoorvoeringen door brandwerende constructies. Met name het nabehandelen na doorbreking van een branddoorvoering is een gevoelig item bij andere systemen. Met het Flamro BSB/BSS systeem is het eenvoudig nog achteraf kabels en/of leidingen aan te brengen zonder afbreuk te doen aan de brandwerende eigenschappen van de constructie.

Samenstelling – functionering
De Flamro BSB steen heeft een opschuimende werking. Flamro BSS is een 2 componenten PU schuim met dezelfde eigenschappen als Flamro BSB. Door de opschuimende werking worden naden en kieren bij het ontstaan van brand gedicht en onstaat er een brandwerende en rookwerende constructie. Flamro BSS en BSB zijn uitwisselbaar.

Flamro Manchet
Brandmanchetten

Algemeen
Flamro Brandmanchetten zijn speciaal ontwikkeld voor het dichtzetten van doorvoeringen van brandbare (PVS/PE) leidingen door brandwerende constructies.  Deze ontwikkeling is tot stand gekomen door de toenemende vraag naar branddoorvoeringen door brandwerende constructies. Door toepassing van  Flamro Brandmanchetten wordt een brandwerendheid behaald  van 30 tot 90 minuten (afhankelijk van de constructie).

Samenstelling – functionering
Flamro Brandmanchetten worden actief bij verhitting en sluiten de doorvoering af. De Flamro Brandmanchetten bestaan uit een stalen buitenmantel en een binnenmantel van, bij verhitting, expanderend materiaal.

Brandwerend glas

Hebt u een veilige vluchtweg als uw huis of bedrijf in brand staat? Veel mensen staan hier niet bij stil maar jaarlijks treft dit lot vele onnodige slachtoffers. De weg naar buiten wordt onverwachts afgesneden door een brandhaard waardoor men geen kant meer op kan.

Veilige uitweg
Gelukkig wordt brandwerend glas steeds vaker toegepast. Door de toepassing hiervan in gangen, trappenhuizen en toegangsdeuren wordt een veilige corridor gevormd waardoor mens en dier een veilige uitweg naar buiten kunnen vinden.

Uitvoerbaar in enkel- en dubbelglas
Brandwerend glas kan zowel in enkelglas, gelaagd glas alsook in dubbelglas worden uitgevoerd.

Brandwerende barriere
Brandwerende beglazing bestaat uit minimaal twee of meer geharde glaspanelen met daartussen een doorzichtige gel achtige laag of een hittereflecterende coating. Deze laag wordt ondoorzichtig bij brand, zet uit en begint te schuimen. Het aantal toegepaste glaspanelen hangt af van de mate van de benodigde en soms vereiste brandwerendheid. Het brandwerende glas vormt op deze manier een barrière tussen de brand en uzelf.Dit vergroot uw gevoel van veiligheid, vermindert uw paniek bij calamiteiten omdat u geen direct zicht op de brandhaard meer heeft en werkt als wegwijzer voor de brandweer & politie.

Stempel
Iedere brandwerende ruit is voorzien van een stempel. In dit stempel staat vermeld wie de fabrikant is, welke type glas is toegepast en hoeveel minuten de brand kan worden tegengehouden.
Fabrikant:               Vetrotech Saint-Gobain
Type glas:               ContraflamLite
Brandwerendheid:  30 minuten

Soorten
Brandwerend glas is verkrijgbaar in 30, 60, 90 & 120 minuten brandwerend. Van alle soorten zijn onafhankelijke testrapporten beschikbaar die de omstandigheden (tijdsduur, kozijntype, maximale afmeting e.d.) beschrijven waarin het glas is getest en waartegen het glas bestand is.Daarnaast bestaan er 3 classificaties voor brandwerend glas:
1-E-classificatie
2-EW-classificatie
3-EI-classificatie
De keuze voor E, EW of EI wordt bepaald op basis van de geldende NENnormen en de duur van de brandwerendheid (30-120 minuten) zoals beschreven in het Bouwbesluit.

E
De E-classificatie staat voor stabiliteit; een constructie die beschermt tegen brandoverslag en -doorslag en het doordringen van aanzienlijke hoeveelheden gas aan de niet brandzijde.

EW
De EW-classificatie staat voor stabiliteit en stralingsbeperking; een constructie die zodanig beschermt dat warmtestraling aan de niet brandzijde, gedurende een bepaalde tijd onder de waarde 15 kW/m2 blijft.

EI
De EI-classificatie staat voor vlamdicht en temperatuurisolatie; een constructie die ervoor zorgt dat de temperatuur aan de niet brandzijde gedurende een bepaalde tijd niet boven een waarde (< 140 C gemiddeld over de oppervlakte, < 180 C op een bepaald punt) stijgt.

Neem contact op

V.O.F. Bos Brandbeveiligingen

Bellinistraat 72
2901 KA Capelle aan den IJssel
T: 010 48 00 564
F: 010 48 00 564
M: 06 29 472 618
E:info@bosbrandbeveiligingen