Bij brandwerende deuren in Rotterdam is “VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN”

De praktijk leert dat er met brandwerende deuren in Rotterdam en Zoetermeer niet zorgvuldig genoeg mee kan worden omgegaan. De verantwoordelijkheden en eisen zijn en worden verder aangescherpt, maar de kennis welk type brandwerende deuren leverbaar zijn en in welke situaties die volgens het nieuwe bouwbesluit in Rotterdam of Zoetermeer moeten worden toegepast is niet altijd duidelijk. Bijna dagelijks krijgen wij besteksomschrijvingen/tekeningen onder ogen met het verzoek of deze voldoen aan de brandwerende eisen volgens het bouwbesluit, en/of de getekende uitvoeringen en afmetingen leverbaar zijn.

Regelgeving brandwerende deuren in Rotterdam en Zoetermeer

Regelgeving en wetgeving branddeuren
Op het gebied van brandveiligheid worden er steeds strengere eisen gesteld aan brandvertraging, certificering, aansturing en sluiting van brandwerende deuren. In Rotterdam, Zoetermeer en de rest van Nederland is vooral de NEN 6069 bekend vanuit het bouwbesluit.In de Europese Gemeenschap wordt meer en meer gestreefd meer naar uniformiteit van regels. Ook op het gebied van brandveiligheid zijn er inmiddels nieuwe zwaardere normen ontwikkeld. Deze Europese norm in Nederland is bekend onder de NEN-EN 1634-1. Voor alle Europese lidstaten geldt de Europese norm EN1634-1

De Europese norm EN 1634-1

In deze norm staat precies omschreven op welke manier een deur getest dient te worden en onder welke voorwaarden. De feitelijke brandtest mag alleen maar worden uitgevoerd door een Notified Body en dient aangesloten te zijn als member bij de EGOLF. De fysieke brandtest dient altijd te gebeuren met een complete deurconstructie zoals deze ook toegepast wordt in de praktijk. Dus niet alleen een paneel of ander detail. Na de brandtest wordt er een testverslag opgemaakt en vanuit het testverslag en de brandtest volgt de classificatie prestatie waaraan de deur voldoet conform de EN 13502-1.

Wat is nu de EI eis?

Deze eis heeft te maken met de thermische isolatie. Dit betekent dat tijdens de test de gemiddelde temperatuur niet hoger mag worden dan 140 graden en op 1 thermokoppel niet warmer dan 180 graden. Bij onze brandwerende overheaddeur is tijdens de test de gemiddelde temperatuur tot maximaal 87 graden gestegen, gemeten op het deurblad aan de niet verhitte zijde. Tijdens de test loopt de temperatuur op tot meer dan 1000 graden Celsius.In veel Europese landen geldt tevens deze eis in publieke ruimten. Dit vanwege de warmte doorgifte tijdens de brand achter de branddeur. Door het tegen gaan van de warmtestraling worden de verschillende vluchtwegen niet geblokkeerd door de hitte. Daarom is het van belang dat de deuren voldoen aan de EI-eis, deze is onder te verdelen in de EI1 en de EI2.EI1: thermokoppel op 25 mm vanaf het kader gemeten tijdens de brandtestEI2: thermokoppel op 100 mm vanaf het kader gemeten tijdens de brandtest

Zelfsluitend in geval van brandsignalering

Sluit de deur daadwerkelijk bij een brandmelding van de brandmeldcentrale (BMC) of van lokale rook- en temperatuurmelders en is dit ook gegarandeerd indien er geen voeding aanwezig is. Hiervoor zijn verschillende oplossingen mogelijk voor de branddeuren:
•Men dient de voeding te garanderen door de branddeur aan te sluiten op het noodstroomcircuit

  • GravityFail Save (GFS); het gecontroleerd sluiten van de branddeurdoormiddel van het eigen gewicht;
  • ElectricalFail Save (EFS); het zelfsluitend maken van de deur doormiddel van een accupakketWat is te verwachten op korte termijn?
  • Ook de branddeuren dienen op korte termijn een CE verklaring tehebben;
  • Rookwerendheid moet worden meegenomen bij een brandtest;
  • Extrapolatie richtlijnen op Europees niveau.

 

Voor meer informatie over brandwerende deuren en de geldende wet- en regelgeving kunt u contact opnemen met Bos Brandbeveiling door te bellen met telefoonnummer 010 4800564.

Neem contact op

V.O.F. Bos Brandbeveiligingen

Bellinistraat 72
2901 KA Capelle aan den IJssel
T: 010 48 00 564
F: 010 48 00 564
M: 06 29 472 618
E:info@bosbrandbeveiligingen